دوره های اموزشی موسسه اگاه اندیشان

1- دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد تهران مرکزی .
2-فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران .
3-کارشناس رسمی قوه قضائیه (حسابداری و حسابرسی).
4-عضو انجمن حسابدارن خبره ایران .
5-عضو انجمن حسابداری ایران .
6- 18سال سابقه کار در حسابداری و حسابرسی .
7-مدیر مالی شرکتهای تولیدی و پخش ، پیمانکاری ، خدماتی ،بازرگانی و ...
1-کسب مقاله برتر در دومین همایش حسابداری بخش عمومی دانشگاه آمل با موضوع : مطلوبیت استفاده از استاندارهای بین المللی بخش عمومی در ایران
2-چاپ مقاله در کنفرانس اقتصاد مقاومتی دانشگاه پیام نور
3-تالیف کتاب اصول حسابداری 1
4-تالیف کتاب اصول حسابداری 2
 • آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه

  آموزش نحوه تهیه ایست بیمه و ارسال برای سازمان تامین اجتماعی

  ثبت نام اطلاعات بیشتر ...
 • آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه

  آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه

  ثبت نام اطلاعات بیشتر ...
 • اتمام ثبت نام

  آموزش مقدماتی نرم افزار (دانشگاه علامه طبرسی)

  آموزش نرم افزار حسابداری مقدماتی

  اطلاعات بیشتر ...
 • تکمیل ظرفیت

  آموزش مقدماتی نرم افزار حسابداری(دانشگاه آزاد تهران مرکزی)

  آموزش مقدماتی نرم افزار حسابداری

  اطلاعات بیشتر ...
 • تکمیل ظرفیت

  آموزش مقدماتی نرم افزار حسابداری (دانشگاه آزاد تهران مرکزی)

  آموزش مقدماتی نرم افزار حسابداری

  اطلاعات بیشتر ...
 • اتمام ثبت نام

  آموزش مقدماتی نرم افزار حسابداری

  آموزش مقدماتی سیستم حسابداری

  اطلاعات بیشتر ...

اخبار

شبکه های اجتماعی