جزئیات استاد

اطلاعات شخصی

دستاورد های علمی

عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد ورامین
اجرای دوره های آموزشی متعدد در مرکز تحقیقات صنعتی تهران و اصفهان
اجرای دوره های آموزشی متعدد برای موسسات دانش بنیان تحت نظر کفا
تالیف و چاپ 13 عنوان کتاب دانشگاهی
چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی


دوره های من


کد دوره نام دوره امتیاز بیشتر