جزئیات استاد

اطلاعات شخصی

30 سال سابقه کار در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد 

28سال نماینده اداره کار در مراجع حل اختلاف
25سال سابقه تدریس قانون کار

دستاورد های علمی

تدریس قانون کار ذر سازمان مدیریت 

تدریس قانون کار در آموزش فنی و حرفه ای 
تدریس قانون کار در شهرداری ،کمیته امداد ، بهزیستی ،بنیاد مستضعفان و جانبازان ، پارک علم و فناوری ، دانشگاه علمی و کاربردی ، دانشگاه آزاد ، شرکت های خصوصی .
مشاوره قانون کار به واحد های تولیدی و صنعتی و معدنی 
مشاوره قانون کار به شرکت های خصوصی و خدماتی


دوره های من


کد دوره نام دوره امتیاز بیشتر