جزئیات استاد

اطلاعات شخصی


دستاورد های علمی

کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت

دانش آموخته دانشگاه شیراز و دانشگاه رازی 
دارای مدرک بین المللی IELTS
مسلط به روش های متفاوت و نوین تدریس زبان انگلیسی (TTC)
مدرس دوره های TTC
بیش از 5 سال سابقه تدریس
مدرس IELTS - TOEFL
مدرس کتاب های Interchange- Four Corners- New Headway- Solutions- Touchstone- Connect- Focus on IELTS- Objective IELTS- Step up to IELTS


دوره های من


کد دوره نام دوره امتیاز بیشتر
61 Touchstone 1

نمایش