جزئیات استاد

اطلاعات شخصی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی

دستاورد های علمی

4 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه های مختلف
سابقه آموزش روش تدریس(TTC) در 6 دوره 16 ساعته
تدریس لهجه آمریکایی American accent training+ کلاس فیلم
مدیریت انستیتو زبان بمدت 6 ماه
 انجام  ترجمه تخصصی متون مامایی و بهداشت


دوره های من


کد دوره نام دوره امتیاز بیشتر