جزئیات استاد

اطلاعات شخصی


دستاورد های علمی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
8 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی
آشنایی با تمامی روش های تدریس(TTC)


دوره های من


کد دوره نام دوره امتیاز بیشتر
47 touchstone 1

نمایش