جزئیات استاد

اطلاعات شخصی


دستاورد های علمی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
5 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی
آشنایی با تمامی روش های تدریس(TTC)...


دوره های من


کد دوره نام دوره امتیاز بیشتر
43 touchstone 1

نمایش