جزئیات استاد

اطلاعات شخصی

سابقه ی بیش از 2 سال تدریس زبان انگلیسی عمومی، مکالمه و زبان تخصصی تجارت و ...
سابقه ی بیش از 50 ساعت تدریس دوره ی تربیت مدرس
دارای مدرک رسمی تدریس از کشور ترکیه
مدیر آموزش، مشاور، برنامه ریز و مدرس ارشد موسسه آموزش عالی آزاد
دانشجوی رشته ی ترجمه زبان انگلیسی

دستاورد های علمی

تالیف ، نگارش و ویرایش چندین جلد کتاب در زمینه های آموزش زبان انگلیسی، روش تدریس ، طرح درس نویسی و...


دوره های من