جزئیات استاد

اطلاعات شخصی

دکترای حسابداری از دانشگاه تهران مرکز

فوق لیسانس حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
لیسانس حسابداری دانشگاه تهران مرکز
کارشناس رسمی قوه قضائیه (حسابداری و حسابرسی)
مدرس دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه علمی کاربری
دارای مدرک بازار سرمایه 
عضو انجمن حسابداران خبره و انجمن حسابداری ایران 
21 سال سابقه کار حسابداری و حسابرسی
مدیر مالی در شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، پیمانکاری و ....

دستاورد های علمی

مولف کتاب اصول 1 حسابداری .

مولف کتاب اصول 2 حسابداری .
دارنده مقاله برتر در مورد ارزیابی مطلوبیتهای استفاده از استانداردهای بین المللی IPSAS در ایران از دانشگاه شمال (ISC)


دوره های من