آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه


موضوع دوره :

آموزش نحوه تهیه ایست بیمه و ارسال برای سازمان تامین اجتماعی
 

مخاطبین دوره :

1-دانشجویان . 2-کارآموزان . 3-کارشناسان حقوق و دستمزد


 

پیش نیاز دوره:

ندارد


 

سرفصلهای دوره :

1-آشنایی با قوانین بیمه .

2-نحوه تهیه لیست بیمه .

3-ارسال لیست به صورت آنلاین.


 

سایر موارد :


اخبار

شبکه های اجتماعی