زبان

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
free discussion
نام استاد : سید مهدی موسوی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1
نام استاد : سید مهدی موسوی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
Touchstone 1
نام استاد : حسن اکبری

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
Touchstone 1
نام استاد : سمیرا مرادی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1
نام استاد : شیرین ظفری

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1
نام استاد : گلبرگ خجسته

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1
نام استاد : سید مهدی موسوی

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
Free discussion
نام استاد : سید مهدی موسوی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
1,000,000 ریال
عنوان
دوره ی کامل آموزش مهارت نوشتار بصورت کاملا آکادمیک و تخصصی
نام استاد : نسترن شرفی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
3,500,000 ریال
عنوان
کارگاه آیلتس - Speaking
نام استاد : دکتر سید سعید حسینی