سرمایه گذاری و بورس

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
5,000,000 ریال
عنوان
آشنایی با بازار های مالی و تکنیکال مقدماتی
نام استاد : مهرداد شاهوردی

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
1,500,000 ریال
عنوان
اصول مقدماتی تحلیل تکنیکال بورس تهران
نام استاد : مهرداد شاهوردی