دوره های آنلاین و حضوری

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
5,000,000 ریال
عنوان
آشنایی با بازار های مالی و تکنیکال مقدماتی
نام استاد : مهرداد شاهوردی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
دوره آموزشی نحوه تهیه لیست بیمه
نام استاد : محمد امیدی

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
free discussion
نام استاد : سید مهدی موسوی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1
نام استاد : سید مهدی موسوی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
Touchstone 1
نام استاد : حسن اکبری

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
Touchstone 1
نام استاد : سمیرا مرادی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1
نام استاد : شیرین ظفری

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1
نام استاد : گلبرگ خجسته

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1
نام استاد : سید مهدی موسوی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد و مواد قانونی مرتبط
نام استاد : محمدرضا چلانی