اطلاعات دوره

  • 43
  • زبان
  • 12+2 جلسه
  • ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
  • 00 : 22
  • 10
  • ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

موضوع دوره


مخاطبین دوره


پیش نیاز دوره


سرفصل دوره ها


سایر موارد

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند قبل از شروع کلاسها موارد زیر را از قسمت پشتیبانی و بعد قسمت نیازمندیهای پنل کاربری خود دانلود و نصب نمایند .
1.دانلود برنامه adobe connect .
2.دانلود برنامه flash player .
3.دانلود برنامه any desk .
4.پسورد تمام فایلهای دانلودی irkamka.com است .
5.درصورت هرگونه مشکل با واحد پشتیبانی تماس و یا تیکت تماس بگیرید.

برنامه هانام برنامه : جلسه اول

توضیحات :

صفحات 3_1

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دوم

توضیحات :

صفحات 5_3

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه سوم

توضیحات :

صفحات 8_6

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه چهارم

توضیحات :

صفحات 10_9

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه پنجم

توضیحات :

صفحات 13_11

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه ششم

توضیحات :

صفحات 15_14

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه هفتم

توضیحات :

صفحات 17_16

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه هشتم

توضیحات :

صفحات 20_18

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه نهم

توضیحات :

صفحات 23_21

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دهم

توضیحات :

صفحات 25_24

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه یازدهم

توضیحات :

صفحات 27_26

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دوازدهم

توضیحات :

صفحات 30_28

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه اول

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دوم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه سوم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه چهارم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه پنجم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه ششم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه هفتم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه هشتم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه نهم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دهم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه یازدهم

توضیحات :


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دوازدهم

توضیحات :


فایل : ندارد

استاد دوره


اطلاعات کامل استاد
نام استاد

شیرین ظفری


نظرات

0
تعداد نظرات
0

ارسال نظر