توضیحات

به اطلاع دانشجویان مرکز آموزش می رساند چهت حضور در دوره های نرم افزار از هفته آینده از پنل کاربری خودنرم افزارهای مورد نیاز را دانلود و فیلم آموزش را مشاهده نمایید .

با سپاس

واحد پشتیبانی